Home2014kwiecień (Page 4)

Przez dwie niedziele przed nadchodzącą Niedzielą Palmową członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, działającego przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Brześciu, prowadzili dla dzieci i dorosłych przedświąteczne warsztaty plastyczne. Polacy Brześcia mieli okazję nauczyć się od mistrzów rękodzieła robienia ozdobnych palm wielkanocnych, między innymi z wykorzystaniem gałązek

Prowokacja „Młodego Frontu” może mieć na celu wywołanie debaty społecznej na temat bezdyskusyjnie dotąd potępianych na Białorusi idei i - w konsekwencji – stworzenie atmosfery społecznego przyzwolenia na ich wyznawanie i propagowanie. Blog środowiska lidzkiej polskiej młodzieży patriotycznej „Polacy Grodzieńszczyzny”  odreagował dosyć stanowczo i krytycznie na

Na stronie internetowej Klubu Przyjaciół Filmu GRODNO 1939 pojawił się wpis pt. „Spory o Tadzika Jasińskiego”, odnotowujący próby części białoruskiego społeczeństwa zakwestionować wiarygodność Grażyny Lipińskiej, która opowiedziała historię bohaterskiej i tragicznej śmierci 13-letniego Tadzika Jasińskiego, będącego symbolem obrony Grodna przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939