HomePosts Tagged "Mińsk" (Page 88)

Artyści z Białegostoku skorzystali z wyjazdu, by poznać historię Białorusi, zwłaszcza tę jej część, która jest bliska narodom polskiemu i białoruskiemu. [caption id="attachment_1721" align="alignnone" width="480"] Przy domku Elizy Orzeszkowej w Grodnie, fot.: Sabina Wierzbicka[/caption] W Grodnie zwiedzili stary i nowy zamki, katedrę grodzieńską, domek Elizy Orzeszkowej. Duże

Nagrody dla najlepszych wykonawców utworów Anny German na Białorusi wręczono w Mińsku podczas II Festiwalu "Melodia dla Anny”. [caption id="attachment_1694" align="alignnone" width="480"] Zdobywczyni Grand Prix Festiwalu piosenek Anny German Nadzieja Czarednik, fot.: zhodinonews.by[/caption] Koncertem galowym zakończył się w niedzielę II Festiwal im. Anny German w Mińsku, zorganizowany

Członkowie mińskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi pielgrzymowali 15 września do kościoła św. Andrzeja Boboli w Połocku, gdzie mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu znanego i cenionego wśród katolików Białorusi zespołu „Czarna Perła”. [caption id="attachment_1627" align="alignnone" width="480"] Występ zespołu "Czarna Perła"[/caption] Udział w Mszy św. w świątyni

Cmentarz żołnierzy polskich, poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej we wsi Nowy Świerżeń powiatu stołpeckiego, odwiedziła 21 września grupa Polaków z Mińska. [caption id="attachment_1622" align="alignnone" width="480"] Przy pomniku poległych żołnierzy na cmentarzu w Nowym Świerżeniu[/caption] W drodze do Nowego Świerżenia reprezentacja mińskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi zatrzymała się

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 15 września, a sam konkurs odbędzie się w sobotę 28 września. [caption id="attachment_979" align="alignnone" width="480"] Współorganizatorka Festiwalu Piosenki im. Anny German Maryna Towarnicka, fot.: wandrowka.by[/caption] Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wokalistów, mieszkańców Białorusi, którzy ukończyli 15 lat oraz zespoły muzyczne z

Władze Mińska po konsultacjach z Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi odmówiły grupie inicjatywnej na czele z jednym z białoruskich popularyzatorów ideologii zachodniorusizmu Igorem Zielenkowskim odnowienia na placu Swobody w stolicy Białorusi pomnika rosyjskiego imperatora, tłumiciela powstania styczniowego, Aleksandra II. [caption id="attachment_638" align="alignnone" width="480"] Związek Polakow

[caption id="attachment_408" align="alignnone" width="389"] Stanisław Moniuszko[/caption] Białoruski historyk i działacz społeczny Aleksander Bieły ogłosił akcję zbierania podpisów do władz białoruskiej stolicy w sprawie postawienia na placu Swobody w centrum Mińska pomnika wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. W sporządzonym przez inicjatora akcji liście do przewodniczącego stołecznego komitetu

Ambasador RP w Mińsku Leszek Szerepka o problemach oświaty polskiej na Białorusi. [caption id="attachment_611" align="alignnone" width="480"] Ambasador Leszek Szerepka przemawia na III Forum Oświaty Polskiej na Białorusi[/caption] Podczas III Forum Oświaty Polskiej na Białorusi, które odbyło się w miniony weekend w Grodnie, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi

[caption id="attachment_629" align="alignleft" width="250"] Szkoła Polska w Grodnie[/caption] Spotkania nauczycieli i przedstawicieli organizacji szerzących na Białorusi naukę języka polskiego pomagają nie tylko w wymianie doświadczeń, lecz także w koordynacji działań na rzecz rozwoju polskiej oświaty na Białorusi – mówi pomysłodawczyni ogólnobiałoruskich spotkań nauczycieli, była prezes Związku