HomeHistoria75. rocznica powstania Armii Krajowej

75. rocznica powstania Armii Krajowej

W dniu 14 lutego – w 75. rocznicę powstania Armii Krajowej – konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, wicekonsul Jerzy Grymanowski oraz wicekonsul Rafał Stańczyk wraz z przedstawicielami organizacji polskich obwodu brzeskiego: Związek Polaków na Białorusi, Polska Macierz Szkolna, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych, Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki, Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Bieriestje”, Polskie Towarzystwo Twórców Ludowych, Uniwersytet Trzeciego Wieku złożyli kwiaty przy mogile 9 żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Watra I” Poleskiego Okręgu Armii Krajowej w Żabince.

Przemawia konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Po złożeniu kwiatów i uczczeniu poległych Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz opisał pokrótce historię Okręgu Polesie AK oraz działalność oddziału „Watra I”.

Znadniemna.pl za brzesc.msz.gov.pl

No comments

leave a comment