HomeOświataStudiuj w Polsce!

Studiuj w Polsce!

Kilkadziesiąt polskich uczelni wyższych prezentuje swoją ofertę dla studentów białoruskich podczas Targów Edukacja i Kariera 2017, które odbywają się w Mińsku w dniach 16-18 lutego.

Na targach znajduje się wspólne stoisko programu Study in Poland, które prezentuje ofertę ponad 50 uczelni państwowych i prywatnych oraz oddzielne stoiska poszczególnych uczelni oraz programów miejskich promujących uczelnie z danych miast.

W Polsce uczy się w tej chwili 1,4 mln studentów, z czego prawie 60 tys. pochodzi z zagranicy. W 2016 r. największą grupa zagranicznych studentów w Polsce stanowili Ukraińcy (30589), Białorusini (4615), Norwegowie (1581), Hiszpanie (1407), Szwedzi (1291), Turcy (1205), Czesi (1119), Rosjanie (1042) i Niemcy (1040). Najbardziej popularnymi kierunkami wśród nich jest: zarządzanie, medycyna, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, ekonomia.

Najwięcej zagranicznych studentów wybiera studia w Warszawie i okolicach – 30,5 proc. Większość – 79,6 proc. – zagranicznych studentów w Polsce pochodzi z Europy, a średni współczynnik internacjonalizacji polskich wyższych uczelni wynosi 6,39 proc.

Więcej informacji o studiach w Polsce:

www.studyinpoland.pl

www.study-gdansk.com

www.study.lublin.eu

www.studyinwarsaw.pl

www.study-in-wroclaw.pl

Znadniemna.pl za minsk.msz.gov.pl

No comments

leave a comment