HomeOświataProgram stypendialny im. Stefana Banacha 2017/18

Program stypendialny im. Stefana Banacha 2017/18

Informujemy o uruchomieniu naboru do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2017/2018. Program skierowany jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego.

Nabór kandydatów na studia II stopnia prowadzony jest za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Ogłoszenie wraz ze szczegółami oferty, w tym wykazami obszarów i dziedzin nauk objętych Programem, dostępne jest poniżej.

Ogłoszenie o programie stypendialnym im Stefana Banacha 2017/18.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dokumenty należy składać w siedzibie Ambasady RP w Mińsku ul. Biaduli 11, X pietro, do 23 czerwca 2017 r. w kopercie z dopiskiem „Program stypendialny im. S.Banacha”

Nabór kandydatów na studia III stopnia odbywa się za pośrednictwem polskich uczelni.

Kandydaci na studia II stopnia, których aplikacje zostaną pozytywnie zaopiniowane przez BUWIWM zostaną zaproszeni do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Rozmowy przeprowadzą, w porozumieniu z kierownikami placówek w danym państwie, podzespoły powoływane przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców (Dyrektor BUWIWM). O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w drugiej połowie lipca.

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów, przebiegu rekrutacji, a także wymagań w stosunku do kandydatów zawarte są w załączonych dokumentach. Informacje o ww. programach zamieszczone są na stronie internetowej BUWIWM (www.buwiwm.edu.pl). W serwisie GoPoland (www.go-poland.pl) można uzyskać niezbędne informacje o studiach w Polsce.

Znadniemna.pl

No comments

Skomentuj