HomeOświataKonkurs literacko-fotograficzny dla szkolnej młodzieży!

Konkurs literacko-fotograficzny dla szkolnej młodzieży!

Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi wspólnie z Polską Szkołą Społeczną im. I. Domeyki w Brześciu oraz kwartalnikiem „Echa Polesia” zapraszają młodzież szkolną – uczniów klas od 8 do 11 – do udziału w konkursie literacko-fotograficznym pt. „Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii”.

Logo kwartalnika „Echa Polesia” – współorganizatora konkursu

Jak czytamy w rozpowszechnianych przez organizatorów materiałach informacyjnych konkursu „zadaniem uczniów będzie ukazanie w formie komentarza do wybranej fotografii rodzinnej – wydarzeń historycznych i klimatu epoki, mających bezpośredni związek z okresem historycznym, w którym zdjęcie zostało wykonane”.

Nadsyłane na konkurs fotografie i komentarze mogą dotyczyć szeroko rozumianej historii społecznej – polityki, religii, oświaty, sportu, obyczajowości, wojskowości itp., a także pochodzić z dowolnej epoki: I bądź  II wojny światowej, okresu II RP oraz lat powojennych. Komentarz do fotografii może przyjąć formę eseju, wypracowania bądź opowiadania.

Zakończenie terminu nadsyłania prac konkursowych organizatorzy konkursu wyznaczyli na 30 października 2017 roku.

Prace mają być nadsyłane drogą e-mailową na adres Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu: klub_polski@wp.pl , bądź drogą pocztową na adres pocztowy redakcji „Ech Polesia”: 224023, Brześć, ul. Moskiewska 344-56 na imię Aliny Jaroszewicz.

Organizatorzy przypominają, żeby autorzy nadsyłanych prac nie zapominali podpisywać ich swoim imieniem i nazwiskiem oraz załączać dane kontaktowe w postaci adresu poczty e-mailowej i numeru telefonu.

Wyłonieni przez jury laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane w kwartalniku „Echa Polesia”.

Znadniemna.pl

No comments

leave a comment