HomeOświataLetnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego – to atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków. Dwutygodniowe turnusy edukacyjne odbywać się będą w: Toruniu (02-16.07.), Krakowie (22.07-5.08.), Opolu (31.07-13.08.), Wrocławiu (18.08-31.08.)

Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny. Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres wybranego organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika oraz wpłata wpisowego w wysokości 200 zł. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Uczestnicy są zobowiązani do:

a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce,

b/ terminowego stawienia się na turnus,

c/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Oddział w Toruniu: tel. +48 56 622 39 32, e-mail: torun@swp.org.pl

POBIERZ:

LETNIA AKADEMIA – karta złoszenia – KRAKÓW

LETNIA AKADEMIA karta zgłoszenia – TORUŃ

LETNIA AKADEMIA – karta zgłoszenia -OPOLE

 

Znadniemna.pl za SWP

No comments

leave a comment