HomeOświataDzieci z Wołkowyska na obozie „Wakacyjny Geograf”

Dzieci z Wołkowyska na obozie „Wakacyjny Geograf”

W Jastrzębiej Górze spędziła pierwszą dekadę lipca grupa dzieci z Wołkowyska, uczących się języka polskiego. Obóz edukacyjny dla dzieci z Białorusi, Litwy i Polski, noszący nazwę „Wakacyjny Geograf”, zorganizowało wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.

Wspierany finansowo przez Senat RP projekt wakacyjny polegał na tym, że obozowicze „Wakacyjnego Geografa” poprzez udział w warsztatach, prowadzonych w artystycznej i kreatywnej formie, poszerzali swoją wiedzę z zakresu geografii, historii i kultury Polski, a przy okazji ćwiczyli język polski.

Oprócz zajęć teoretycznych organizatorzy obozu przewidzieli dla swoich podopiecznych szereg ćwiczeń praktycznych, takich jak: tworzenie wspólnej mapy Polski, kreatywna prezentacja poznanych zabytków, praca z mapą, tworzenie z masy solnej krajobrazów, ukształtowań terenu, tworzenie legend regionu i odgrywanie scenek, tworzenie wspólnego słownika geograficznego czy pisanie wierszy, zawierające poznane wcześniej zagadnienia geograficzne, kulturowe i historyczne.

Obozowicze brali udział również w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych, podczas których zdobywali wiedzę z zakresu komunikacji, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, twórczości, pracy zespołowej i liderowania.

Podczas pobytu na obozie Wakacyjny Geograf” jego uczestnicy także uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz wycieczkach krajoznawczych po Kaszubach, dzięki którym mieli okazję lepiej poznać kulturę, język i tradycje rdzennych mieszkańców polskiego Pomorza – Kaszubów.

W ramach wycieczek obozowicze zwiedzili między innymi miasto Hel, położone na cyplu Mierzei Helskiej gdzie wstąpili do miejscowego fokarium. W Rozewie zobaczyli latarnię morską, wysyłającą sygnały nawigacyjne marynarzom z najbardziej wysuniętego na Północ krańca Polski.

W czasie wolnym od zajęć i wycieczek można było spacerować po nadmorskiej plaży, wdychając morskie powietrze i podziwiając morski pejzaż, do którego grupa z Wołkowyska zaczęła tęsknić już kilka godzin po opuszczeniu Jastrzębiej Góry i obozu „Wakacyjny Geograf”.

Helena Gabińska z Wołkowyska, zdjęcia autorki i Stowarzyszenia „Odra-Niemen”

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content