HomeKulturaZwiązek Polaków na Białorusi zaprasza do udziału w Jarmarku „Kaziuki 2019”

Związek Polaków na Białorusi zaprasza do udziału w Jarmarku „Kaziuki 2019”

Jarmark Kaziukowy, organizowany każdego roku przez Związek Polaków na Białorusi, odbędzie się w tym roku w Grodnie, dnia 3 marca.

Dział Kultury ZPB, jako współorganizator wydarzenia obok Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, informuje, że w trakcie Jarmarku odbędą się konkursy wyrobów rękodzieła ludowego, współczesnych wyrobów rękodzielniczych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, a także wybory najładniejszego stoiska z wyrobami.

W związku z powyższym planujący udział w Jarmarku twórcy ludowi, rękodzielnicy, cukiernicy, piekarze i środowiska, szykujące osobne stoiska z wyrobami, proszeni są o zgłaszanie swojego udziału w Jarmarku „Kaziuki 2019” do dnia 22 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia należy kierować do wiceprezes ZPB ds. Kultury Renaty Dziemiańczuk pisząc na e-mail: zpb.kultura@gmail.com, bądź telefonując pod numer 8029 208-48-42.

Regulamin udziału w Jarmarku „Kaziuki 2019”

Znadniemna.pl

Latest comment

  • Super popueram w 100 %

leave a comment