HomeOświataFundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka polskiego z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na staż do Warszawy

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka polskiego z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na staż do Warszawy

Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność zaprosić nauczycieli języka polskiego z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na staż z nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 25-29 maja.

Fot.: wid.org.pl

Głównym celem stażu jest wspomaganie nauczycieli oraz podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, Litwie, Łotwie i Białorusi. Staż ma sprzyjać także budowaniu skutecznego, dlugofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej, uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Staż językowo-przedmiotowy przewiduje hospitację lekcji w placówkach szkolnych oraz element warsztatowy, doskonalący metodykę nauczania przedmiotu oraz kompetencje językowe.

Formularz zgłoszeniowy na staż językowo-przedmiotowy zainteresowani powinni przesłać na adres e-mailowy: fundacja@wid.org.pl do dnia 21 kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej wid.org.pl

Formularz zgłoszeniowy na staż jest do pobrania pod tym linkiem.

Znadniemna.pl za wid.org.pl

No comments

leave a comment