HomeKulturaSzkoła Talentów w Białymstoku prowadzi nabór słuchaczy

Szkoła Talentów w Białymstoku prowadzi nabór słuchaczy

Chcesz zostać aktorem scen muzycznych i pracować zawodowo jako artysta estradowy? Do połowy czerwca możesz zgłosić się do egzaminów wstępnych w Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku, zwanym także Szkołą Talentów!

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego powinieneś mieć mniej niż 23 lata.

Egzaminy odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2019 roku w Białymstoku.

Aby przystąpić do sprawdzianu swoich umiejętności artystycznych, jako kandydat na słuchacza w Szkole Talentów powinieneś przygotować:

  1. Dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla akompaniatora lub podkładem muzycznym na płycie CD lub pen drivie;
  2. Wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora, tekst wiersza i prozy dostarczony razem z dokumentami do Studium);
  3. Strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny.

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu nut do Studium. Próby z akompaniatorem zostaną ustalone po ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do egzaminu. Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat w dokumentach rekrutacyjnych.

Dla osób dopuszczonych do egzaminu spoza Białegostoku istnieje możliwość zakwaterowania w internacie obok Studium przy ul. Zwycięstwa 28. Osoby chętne proszone są o kontakt z internatem tel.: 085 651 02 61. Koszt noclegu ok. 25 zł brutto za dobę.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium :

  1. Podanie – do pobrania;
  2. Kwestionariusz – do pobrania;
  3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (skierowania do odebrania w sekretariacie studium);
  4. 4 zdjęcia;
  5. Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej. Kandydat musi ukończyć szkołę średnią (nie musisz posiadać matury).

Zapraszamy !!!

Znadniemna.pl na prośbę Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Talentów

Tags

No comments

leave a comment