Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Znakomici grodnianie znowu bohaterami konferencji w Grodnie (FOTOREPORTAŻ)

Już III doroczna międzynarodowa konferencja naukowo-popularna z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” odbyła się w Grodnie w dniach 8-9 czerwca. Tym razem uwaga naukowców i krajoznawców skupiona została na związanych z Grodnem i ziemią grodzieńską postaciach, należących do tzw. inteligencji twórczej.

Księżna Elżbieta Drucka-Lubecka

Organizatorami konferencji, która stała się trwałym punktem w kalendarzu odbywających się w Grodnie przedsięwzięć o zabarwieniu krajoznawczo-naukowym były: Związek Polaków na Białorusi, oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie. Natomiast Gościem Honorowym spotkania naukowców i krajoznawców z Polski i Białorusi była księżna Elżbieta Drucka-Lubecka, potomkini słynnych ziemian, władających licznymi majątkami, pałacami, dworami i obiektami architektonicznymi, stanowiącymi współcześnie zabytkowe, chronione przez państwo, dziedzictwo, należące do skarbnicy kultury materialnej i duchowej ziemi grodzieńskiej i Białorusi.

Organizator konferencji wita uczestników w imieniu prezes Andżeliki Borys

W imieniu prezes ZPB Andżeliki Borys gości i uczestników konferencji przywitała organizator dorocznych spotkań naukowców z ramienia Związku Polaków – wiceprezes organizacji Irena Waluś, będąca także redaktorem naczelnym wydawanego przez ZPB czasopisma „Magazyn Polski”.

Irena Waluś wręcza „Dyplom Uznania” prof. Zdzisławowi Julianowi Winnickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego

„Dyplom Uznania” odbiera prof. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku

Irena Waluś wręcza „Dyplom Uznania” dr Jerzemu Janowi Milewskiemu z Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Białymstoku)

Upoważniona przez Zarząd Główny ZPB Irena Waluś uroczyście wręczyła również „Dyplomy Uznania” z okazji obchodzonego rok temu 30-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi trzem znakomitym naukowcom, od wielu lat współpracującym z ZPB i biorącym aktywny udział w cyklu konferencji „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” od samego początku: prof. Zdzisławowi Julianowi Winnickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z Uniwersytetu w Białymstoku; dr Jerzemu Janowi Milewskiemu z Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Białymstoku).

Irena Waluś odczytuje list powitalny Aleksandra Milinkiewicza

Ogłaszając rozpoczęcie konferencji Irena Waluś odczytała do zgromadzonych także list powitalny od stałego uczestnika spotkań naukowców w Grodnie – nieobecnego w tym roku na konferencji ze względu na pobyt w Tbilisi – byłego kandydata na prezydenta Białorusi z ramienia zjednoczonej opozycji demokratycznej Aleksandra Milinkiewicza.

Zgromadzonych w sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie przywitał osobiście również szef polskiej placówki konsularnej konsul generalny .

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Wśród zainteresowanych obradami naukowców, badających losy znakomitych grodnian z przełomu XIX-XX wieku znalazł się w tym roku także dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Cezary Karpiński, który wyraził podziw dla organizatorów konferencji i jej stałych uczestników – znanych i cenionych uczonych polskich i białoruskich, wykładających na uczelniach Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku oraz Grodna – za ich konsekwentne zaangażowanie w badanie losów mieszkańców jednego z najciekawszych, trwale zapisanych w polskiej kulturze i historii, regionów współczesnej Białorusi.

Przemawia Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku

W III edycji konferencji z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” odczytanych zostało około dwudziestu referatów, poświęconych losom znakomitych grodnian, działających w sferze kultury i sztuki, a także społeczników i organizatorów przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, stanowiących podstawę do rozwoju cywilizacyjnego miejscowej ludności i kształtowania się jej tożsamości.

Bohaterami referatów, wygłaszanych przez prelegentów, były związane z Grodnem i Grodzieńszczyzną postacie powszechnie znane – wręcz pomnikowe – jak chociażby , czy Zofia Nałkowska. Ale byli wśród nich także tacy, których imiona i nazwiska znane są wąskiemu gronu specjalistów, chociaż ludzie ci zasługują na szerszą popularyzację ich biografii i dokonań, jak choćby wieloletni dyrektor Grodzieńskiego Teatru Dramatycznego Bronisław Skąpski, czy działacz polskiego ruchu socjalistycznego Michał Pankiewicz, którego wspomnienia o życiu grodnian na przełomie XIX-XX wieku stanowią jedno z najcenniejszych świadectw o nastrojach społeczno-politycznych, upodobaniach kulturalnych i postawach tożsamościowych mieszkańców grodu nad Niemnem we wspomnianym okresie dziejowym.

III konferencja naukowo-popularna z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” stała się okazją do zaprezentowania przez redaktor Irenę Waluś gościom i uczestnikom spotkania 2. tomu pokonferencyjnego, zawierającego materiały ubiegłorocznej konferencji z udziałem polskich i białoruskich uczonych oraz krajoznawców w Grodnie. Rok temu uczestnicy konferencji skupiali swoją uwagę na „pracy organicznej”, prowadzonej przez przedstawicieli ziemiaństwa Grodzieńszczyzny oraz na udziale żywiołu polskiego w rozwoju ekonomicznym regionu.

Jak zgodnie zapewnili obecnych jeden z redaktorów tomów pokonferencyjnych cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” prof. i sekretarz redakcji wspomnianego cyklu publikacji Irena Waluś, również referaty, wygłoszone w ramach III konferencji naukowo-popularnej z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” ukażą się drukiem przed przyszłoroczną VI konferencją.

Organizowane przez ZPB przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie spotkania uczonych i krajoznawców, badających losy znakomitych grodnian, są okazją nie tylko do prowadzenia dyskusji naukowych, zgłębiania wiedzy o losach mieszkańców Grodzieńszczyzny oraz jej popularyzowania. Cykliczne spotkania uczonych z Polski i Białorusi umożliwiają też zawiązywanie i podtrzymywanie nieformalnych kontaktów, które owocują przyjaznymi relacjami między naukowcami z sąsiednich krajów ponad podziałami narodowościowymi, tożsamościowymi i ideowymi.

Tak rozumianej integracji uczonych sprzyjał pozanaukowy program konferencji, w którym się znalazło m.in. zwiedzanie grodzieńskich zabytków, oraz odwiedzenie niektórych muzeów, m.in. Muzeum Zofii Nałkowskiej na Uniwersytecie Państwowym w Grodnie oraz Domu-Muzeum Elizy Orzeszkowej. Niewątpliwą atrakcją dla uczonych spoza Grodna stała się wycieczka statkiem po Niemnie, po której stali uczestnicy cyklu spotkań „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” w towarzystwie księżnej Elżbiety Druckiej-Lubeckiej, zachwyconej pracą i dokonaniami uczonych, chętnie pozowali do zdjęcia upamiętniającego ich kolejne spotkanie nad Niemnem.

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński () wygłasza referat pt. „Portret statystyczny grodnianina na przełomie XIX i XX wieku”

Prof. dr hab. (Grodno-Warszawa, ) przedstawia referat pt. „Aсобы Гродна ў часы адраджэння Польшчы (1917-1921)/Grodnianie i przybysze w czasie odrodzenia Polski (1917-1921)”

Dr hab. Siarhej Tokć (Białoruski Instytut Prawoznawstwa – filia w Grodnie, Centrum Studiów Białoruskich na Uniwersytecie Warszawskim) wygłasza referat pt. „Гродзенская гімназія і ўдзел гімназістаў у грамадска-палітычным жыцці Гродна на пачатку ХХ ст. Ва ўспамінах Міхала Панкевіча/Gimnazjum grodzieńskie i udział gimnazjalistów w życiu społeczno-politycznym Grodna na początku XX w. we wspomnieniach Michała Pankiewicza”

Dr Aleś Radzjuk (Uniwersytet Rolniczy w Grodnie) wygłasza referat pt. „Уладары Азёр Валіцкія: гісторыя роду ў бляску дыяментаў/Właściciele Jezior Waliccy: historia rodu w blasku diamentów”

Irena Waluś przedstawia referat dr Laury Michajlik (Grodno) pt. „Dobroczynność na Grodzieńszczyźnie na przełomie XIX-XX ww”

Prof. dr hab. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłasza referat pt. „Grodno i jego mieszkańcy w korespondencjach do „Kuriera Litewskiego” z lat 1905-1907”

Referat pt. „Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie: historia, współczesność, przyszłość” wygłasza doc. dr n. med. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Medyczny w Grodnie)

Dr Andrzej Czerniakiewicz (Grodno-Warszawa, Uniwersytet Warszawski) wygłasza referat pt. „Браніслаў Скомпскі – дырэктар гродзенскага тэатра/Bronisław Skąpski – dyrektor teatru grodzieńskiego

Referat pt. „Мастацкія рухі ў кантэксце эпохі: Эліза Ажэшка і Антон Каменскі/Ruchy artystyczne w kontekście epoki: Eliza Orzeszkowa i Antoni Kamieński wygłasza Maryna Zagidulina (historyk sztuki, Grodno, Białoruski Związek Artystów Malarzy)

Referat pt. „Патрыятычныя матывы у жывапісу Станіслава Жукоўскага/Wątki patriotyczne w malarstwie Stanisława Żukowskiego” przedstawia Tatiana Malinowska z Grodna

Dr hab. Krzysztof Polechoński (Uniwersytet Wrocławski) przedstawia referat pt. „Pisarki na literackiej prowincji – Zofia Nałkowska i Nadzieja Drucka (O’Brien de Lacy) w Grodnie w świetle świadectw autobiograficznych”

Referat pt. „Zofia Nałkowska w Grodnie: pisarka i działaczka społeczna” przedstawia dr Helena Nielepko (Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie)

Swiatłana Słowik (Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie) wygłasza referat pt. „Язэп Найдзюк vel Александровіч: адна асоба, два імя і вялікая асветная справа ў Беларусі і Польшчы/Jazep Najdziuk vel Aleksandrowicz, jedna osoba, dwa imiona i wielka sprawa oświatowa na Białorusi i w Polsce”

Referat pt. „Janina Kozłowska-Studnicka – archiwistka i działaczka społeczna w międzywojennym Grodnie” wygłasza dr Jerzy Jan Milewski (Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku)

, krajoznawca i publicysta

Tadeusz Malewicz, prezes Komitetu Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

Uczestnicy konferencji nad Niemnem

Znadniemna.pl

3 odpowiedzi Znakomici grodnianie znowu bohaterami konferencji w Grodnie (FOTOREPORTAŻ)

 1. józef III Odpowiedz

  10 czerwca, 2019 w 22:07

  Piękna sprawa !

 2. Jacek Brachocki Odpowiedz

  13 czerwca, 2019 w 17:02

  Został Petersburg i Kijów

  • józef III Odpowiedz

   25 września, 2019 w 11:43

   a cóż tam jest do roboty ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *