HomeSpołeczeństwoPolska i Białoruś po raz pierwszy od czasów ZSRR uzgodniły granicę państwową

Polska i Białoruś po raz pierwszy od czasów ZSRR uzgodniły granicę państwową

Straż Graniczna RP i Białoruski Państwowy Komitet Graniczny zakończyły przegląd granicy na całej długości między dwoma państwami. To pierwsza taka kontrola od czasu proklamowania niepodległości Białorusi w 1991 roku i wyjścia jej ze składu ZSRR.

Fot.: grodnonews.by

Protokół końcowy przeglądu przebiegu granicy polsko-białoruskiej podpisali w Grodnie przedstawiciele Straży Granicznej Polski i Białorusi.

Prace trwały osiem lat. W tym czasie została sprawdzona numeracja i położenie wszystkich znaków granicznych, dokonano zmian, ponieważ dotychczas korzystano z numeracji dla granicy z ZSRR, sprawdzono, czy nie zmieniła się czy linia podziału między dwoma krajami. Zdarza się to na przykład, w wyniku przesunięcia koryta rzeki, przez który biegnie granica.

Ze specjalnego protokołu, podpisanego przez obie strony w Grodnie, widać, że na granicy nie doszło do żadnych zmian.

Długość granicy polsko-białoruskiej granicy wynosi prawie 428 km, z czego około 242 km stanowi granica na wodzie.

Z ustaleń specjalistów komisji granicznej wynika, że przebieg granicy nie uległ zmianie. Granica między Polską a Białorusią liczy niecałe 428 km, z czego odcinek wodny ma 241,8 km, a lądowy – 186,1 km.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Latest comments

  • A co z Ostrowem Terespolskim???? Wciąż poza granicami Rzeczypospolitej? Linia graniczna, to linia Bugu. No, ale nie w Terespolu. Tutaj Polska oddała bez słowa kawałek kraju.

  • Przecież uległ zmianie na skutek zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow.

  • Przeczytajcie : „Oszustwo na tzw. Linii Curzona” [w:] „Głos znad Niemna” Nr z 6 – 12.05.1996, s. 3.

    oraz : Winnicki Z. „Jeszcze jedna mapa. przyczynek o kształtowaniu się granicy polsko-radzieckiej w latach 1944-1945 (skorygowana Linia Curzona” [w] : Winnicki Z. Szkice kresowe. Wrocław, 1995. s. 72 i nast .

leave a comment