HomeOświataWakacje z Krakowem

Wakacje z Krakowem

Jedenaśnie lipcowych dni spędziła w dawnej stolicy Polski – Krakowie – dziesięcioosobowa grupa uczniów Polskiej Szkoły Społecznej, działającej przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku. Młodzi Polacy z białoruskiej stolicy odpoczywali w Krakowie, zwiedzając krakowskie zabytki i ucząc się języka polskiego wspólnie z rówieśnikami z Grodna, a także ukraińskich miast – Chmielnickiego, Żytomierza i Borysławia.

Młodzież polska z Białorusi i Ukrainy na Wawelu

Pobyt polskiej młodzieży z Białorusi i Ukrainy w dawnej stolicy Polski został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”. Działające od 1996 roku Stowarzyszenie „Kresy” jest organizacją, której głównym zadaniem jest niesienie pomocy rodakom,  żyjącym za wschodnią granicę Polski. Tę misję Stowarzyszenie „Kresy” realizuje zarówno w drodze wspierania materialnego aktywności rodaków na Wschodzie, jak również za pomocą podtrzymywania w środowiskach polskich tożsamości narodowej oraz nauki języka ojczystego.

Polska młodzież z Mińska na dziedzińcu Collegium Maius

O Polskiej Szkole Społecznej, działającej przy Oddziale ZPB w Mińsku władze Stowarzyszenia „Kresy” dowiedziały się w 2015 roku przy okazji sympozjum „Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie”. Na forum sympozjum omawiana była aktualna sytuacja oraz perspektywy funkcjonowania mniejszości polskiej na Kresach Wschodnich. W okresie ostatnich pięciu lat w organizowanych przez Stowarzyszenie „Kresy” koloniach edukacyjnych, stanowiących cykl „Wakacje z Krakowem” wzięło udział ponad 400 dzieci i młodzieży szkolnej polskiego pochodzenia z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Lotwy, Estonii i Mołdawii.

W tym roku uczestnicy projektu zostali poddani testom z języka polskiego, których wyniki pozwoliły utworzyć cztery grupy o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka. Grupy te miały codzienne zajęcia, które, stosując nowoczesne i kreatywne metody nauczania, prowadzili dla młodzieży i dzieci krakowscy nauczyciele.  Po testach końcowych każdy uczeń z Kresów otrzymał odpowiedni Dyplom, poświadczający ukończenie kursu językowego oraz otrzymał od organizatorów krakowskie upominki.

Nagrody i upominki dla najlepszych

Niezwykle bogaty i różnorodny okazał się pozalekcyjny program pobytu  w Krakowie młodych Polaków zza wschodniej granicy. W jego ramach uczniowie ze wschodu mieli okazję nie tylko zwiedzać liczne zabytki królewskiego miasta. Brali także udział m.in. w grze miejskiej pt. „Schowany w Krakowie”. Zasady gry polegały na tym, że jej uczestnicy za pomocą mapy i różnych wskazówek odnajdywali na krakowskiej Starówce miejsca, związane z polską kulturą  i historią, a także z życiem i twórczością wybitnych Polaków.

Na Rynku w Krakowie

Większość uczestników „Wakacji z Krakowem” była w Krakowie po raz pierwszy. Przyznawali, że są zafascynowanie Wawelem, Collegium Maius z jego słynnym grającym zegarem. Niezapomniane wrażenie pozostawiła na młodych Polakach ze Wschodu także Biblioteka Jagiellońska i wieczorny spacer ulicami Starego Miasta wspólnie z rówieśnikami – uczniami krakowskich szkół, którzy przygotowali dla  gości ze Wschodu opowiadania o zabytkach rodzinnego miasta. W czasie pobytu w Krakowie polska młodzież zza wschodniej granicy zwiedziła także Muzeum Narodowe, kopalnię soli w Wieliczce, zabytkowy kościół  w Sobolewie, a także uczestniczyła w wycieczce na Kopiec Kościuszki oraz po innych najciekawszych miejscach Krakowa. W niedzielę młodzież ze Wschodu wzięła udział we Mszy św. w Kościele Mariackim, podczas której zostali przywitani przez proboszcza.

Przy Bibliotece Jagiellońskiej

W okresie pobytu młodych Polaków ze Wschodu w Krakowie, w mieście odbywały się liczne festiwale i wydarzenia kulturalne, m.in. muzyki jazzowej, ludowej, teatrów ulicznych i inne. Dzięki nim polska młodzież z Białorusi i Ukrainy mogła poznać bogate życie kulturalne Małopolski.

Warsztaty plastyczne

Młodzież demonstruje prace, powstałe podczas warsztatów plastycznych

W czasie pobytu w Krakowie każdy jego uczestnik miał okazję wziąć udział  w zajęciach plastycznych  oraz wystartować w konkursie „Mam talent”. Nie zabrakło też zajęć sportowych i udziału w zawodach. Najwięcej wspomnień z pobytu nasza młodzież zabrała z pikniku integracyjnego z rówieśnikami, który zorganizowano w Cichawce koło Łapanowa z przepięknym widokiem na polski Beskid Wyspowy.

Piknik integracyjny w Cichawce z widokiem na Beskid Wyspowy

Kolacja przy ognisku

Projekt edukacyjny „Wakacje z Krakowem”  został zrealizowany ze środków zebranych przez Stowarzyszenie „Kresy” i dzięki wsparciu sponsorów z Krakowa. Członkowie Stowarzyszenia „Kresy” pracowali przy realizacji projektu jako wolontariusze.

Wracając do domu grupa młodzieży z Białorusi odwiedziła Warszawę, zwiedzając zabytki o których wcześniej słyszała tylko na zajęciach w szkole.

Polska młodzież z Białorusi przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu „Kresy” za zaproszenie do udziału w projekcie i świetną organizację pobytu w Krakowie.

Osobiste podziękowania kierujemy prezesowi Stowarzyszenia „Kresy” Karolowi Chudobie, który znalazł czas, żeby spotkać się z kadrą pedagogiczną oraz jego zastępcom: Piotrowi Cabanowi, Annie Biłyk, Małgorzacie Semkowicz oraz Helenie Kapri, zarządzającej pobytem polskiej młodzieży zza wschodniej granicy Polski w Krakowie.

Paulina Juckiewicz z Krakowa

Najnowsze komentarze

  • Młodzież naszą przyszłością

Skomentuj

Skip to content