PREZES ZWIĄZKU POLAKÓW NA BIAŁORUSI – Andżelika BORYS

e-mail: borys.angelika@gmail.com

PREZES RADY NACZELNEJAnżelika ORECHWO

e-mail: anzelika.orechwo@gmail.com

 

WICEPREZESI ZWIĄZKU:  

Marek ZANIEWSKI

e-mail: marekzaniewskizpb@gmail.com

Renata DZIEMIAŃCZUK

e-mail: reniavit@wp.pl

Irena WALUŚ

e-mail: i.walus@op.pl

Helena MARCZUKIEWICZ

e-mail: helenam@tut.by

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZPB:

Andrzej PISALNIK (Grodno) – sekretarz Zarządu Głównego, e-mail: pisalnik@gmail.com

Andrzej POCZOBUT (Grodno), e-mail: poczobut@tut.by

Maria TISZKOWSKA (Wołkowysk), e-mail: mery2903@mail.ru

Irena BIERNACKA (Lida), e-mail: hobian24031966@mail.ru

 

TOWARZYSTWA I STOWARZYSZENIA (PRZY ZPB):

Stowarzyszenie Nauczycieli – Andżelika Borys

Polskie Towarzystwo Lekarskie – Leonid Syczewski

Towarzystwo Plastyków Polskich – Walentyna Brysacz

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej – płk Weronika Sebastianowicz

Stowarzyszenie Polaków – Ofiar Represji Politycznych – Halina Niekrasowa

Towarzystwo Twórców Ludowych – Ryszarda Kałacz

Komitet Ochrony Zabytków i  Miejsc Pamięci Narodowej – Tadeusz Malewicz

Klub Inteligencji Polskiej – Danuta Karpowicz

 

MEDIA ZPB:

Portal internetowy Znadniemna.pl – redaktor naczelny Andrzej Pisalnik, e-mail: pisalnik@gmail.com

Czasopismo „Magazyn Polski na uchodźstwie” – redaktor naczelna Irena Waluś, e-mail: i.walus@op.pl

Gazeta „Głos znad Niemna na uchodźstwie” – redaktor naczelna Iness Todryk-Pisalnik, e-mail: todrykpisalnik@gmail.com