HomeSpołeczeństwoŁukaszenko jest Ukraińcem?

Łukaszenko jest Ukraińcem?

Aleksander Łukaszenko, zdaniem działaczy rezydującej w Brześciu organizacji mniejszości ukraińskiej na Białorusi „Ukraiński Dom”, jest etnicznym Ukraińcem.

Prezydenci Ukrainy i Białorusi Wiktor Janukowycz i Aleksander Łukaszenko, fot.: gazetaby.com

Prezydenci Ukrainy i Białorusi Wiktor Janukowycz i Aleksander Łukaszenko, fot.: gazetaby.com

Wynika to z treści listu „Ukraińskiego Domu”, skierowanego do białoruskiej głowy państwa. Jak czytamy na portalu Kresy24 białoruscy Ukraińcy proszą prezydenta, „by pochylił się nad opłakaną sytuacją ukraińskiej kultury i języka w obwodzie brzeskim”. Skarżą się, że pomimo obietnic wsparcia ze strony władz Białorusi, życie kulturalne społeczności ukraińskiej umarło, nie ma mediów ukraińskich, edukacja, nauka języka ukraińskiego w obwodzie brzeskim nie istnieje. „A to przecież takie potrzebne. Przecież to rodzyneczek Polesia” – piszą sygnatariusze listu, prosząc Aleksandra Łukaszenkę o audiencję, aby osobiście opowiedzieć o swoich problemach.

Autorzy listu, starając się przekonać głowę państwa do swoich argumentów, przypominają Łukaszence, że ma on ukraińskie korzenie.

„Wasz dziadek, Trofim Iwanowicz, urodził się obok wsi Sobiczewo, w powiecie Szostkinskim, obwodu sumskiego (północno-wschodnia część Ukrainy, przy granicy z Rosją – red.). Dzisiaj to już nie tak wielka osada, blisko tysiąca mieszkańców, ale oni wszyscy pamiętają i są dumni, że od nich wywodzą się korzenie pierwszego białoruskiego prezydenta. Aleksandrze Grigoriewiczu, wy jesteście z ukraińskim narodem! Za to jesteście doceniani na Ukrainie!” – piszą działacze „Ukraińskiego Domu”.

Stowarzyszenie „Ukraiński Dom” zostało zarejestrowane w 2010 roku, po długoletnich staraniach i czynionych przez władze obwodu brzeskiego przeszkodach w organizacji przez mniejszość ukraińską imprez kulturalno-oświatowych.

Czy w Aleksandrze Łukaszence, któremu złośliwi przypisują romskie pochodzenie, odezwie się ukraińska krew i pochyli się on nad problemami nowo pozyskanych rodaków? A może do lepszego traktowania ukraińskiej mniejszości władze Białorusi przekona to, iż korzenie ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza wywodzą się z Białorusi (ze wsi Januki w obwodzie witebskim – red.)? Co prawda przodkowie ukraińskiego prezydenta mogli wcale nie czuć się Białorusinami, lecz Polakami, o czym świadczą polskojęzyczne napisy na grobach przodków ukraińskiej głowy państwa na cmentarzu w Janukach. A, jak wiemy, polskie korzenie mogą nie stanowić najlepszej rekomendacji z punktu widzenia białoruskich władz.

a.pis./Kresy24.pl/belapan.by

No comments

Skomentuj