HomeSpołeczeństwoOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” potępia działania wymierzone w lidera Związku Polaków na Białorusi Panią Andżelikę Borys oraz polską mniejszość na Białorusi.

Apelujemy do władz białoruskich o zaprzestanie szykan wobec przedstawicieli mniejszości polskiej i powrót do relacji, które wynikają z poszanowania tradycji dobrosąsiedzkich i obopólnych ustaleń dotyczących praw mniejszości narodowych. Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe wypuszczenie Pani Andżeliki Borys.

Aresztowanie, a późniejsze skazanie Pani Andżeliki Borys, wybranej 20 marca 2021 r. po raz kolejny na Prezesa Związku Polaków na Białorusi, są wymierzone w społeczność polską.

Działalność Związku Polaków na Białorusi koncentruje się na działaniach oświatowych prowadzących do zachowania języka ojczystego i polskich tradycji. Związek prowadzi polskie szkoły społeczne, w których młodzież poznaje język swoich przodków, dziedzictwo historyczne ziem dzisiejszej Białorusi, polską historię i tradycję narodową Rzeczypospolitej, która szczyci się wychowywaniem w duchu tolerancji i wielokulturowości.

Prosimy Polaków i Polonię z całego świata o solidarność z Panią Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys i polską mniejszością na Białorusi.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Warszawa, 24 marca 2021 roku

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Latest comment

  • Nadszedł kolejny „hapun” ; jak w 1937 i 1939 r. Czy znów nic nie możemy !?

Skomentuj