HomeBiałoruśBreaking News: Paweł Mażejka na wolności!

Breaking News: Paweł Mażejka na wolności!

Zatrzymany 26 marca  w Grodnie w ramach sprawy karnej, dotyczącej rekomej „rehabilitacji i usprawiedliwiania nazizmu” współpracownik Telewizji Biełsat, założyciel Centrum Życia Miejskiego, przyjaciel Zwiążku Polaków na Białorusi Paweł Mażejka został wypuszczony z grodzieńskiego aresztu.

Przeciwko Pawłowi Mażejce prokuratura Grodna wszczęła sprawę karną na podstawie art. 130 KK Białorusi, na którego podstawie przez Prokuraturę Generalną Białorusi prześladowane jest  kierownictwo ZPB, na czele z prezes Andżeliką Borys.

Paweł, przebywając w areszcie śledczym w Grodnie, nie usłyszał formalnych zarzutów, choć zapewniono go, że będzie jeszcze wzywany na przesłuchania.

Sprawa karna o rzekomą „rehabilitację i usprawiedliwianie nazizmu” została wszczęta przeciwko Pawłowi Mażejce i znanemu malarzowi Alesiowi Puszkinowi w związku ze zorganizowaną przez Mażejkę w centrum Życia Miejskiego wystawą  Puszkina. W ramach wystawy artysta zademonstrował m.in. portret Jauhiena Żyhara, wyszkolonego podczas wojny przez Niemców dywersanta,  uczestnika białoruskiego antysowieckiego podziemia, działającego po wojnie na terenie Białorusi, dokonującego dywersji i likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych.

Znadniemna.pl

 

No comments

Skomentuj