HomeSpołeczeństwoPROTEST FEDERACJI POLONII FRANCUSKIEJ

PROTEST FEDERACJI POLONII FRANCUSKIEJ

PROTEST
w sprawie aresztowania i skazania Pani Andżeliki Borys, Prezesa Związku Polaków na Białorusi

Polonia Francuska z wielkim zaniepokojeniem i obawą obserwuje napiętą sytuację na Białorusi, w tym eskalację represji wobec Związku Polaków (ZPB). W szczególności chodzi o jego statutowe Władze, z Panią Prezes Andżeliką Borys na czele. Liczba osób z polskiej mniejszości, które dzisiaj, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, zostały zatrzymane, skazane lub w inny sposób represjonowane zdumiewa nas wszystkich.

Polacy w dzisiejszych granicach państwa o nazwie ,,Białoruś” są na tym terenie od wielu setek lat, gdy te ziemie stanowiły centrum Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tutaj przeżywają swoją Polskość mając za wzór dawne historyczne tradycje, chrześcijańską wiarę ojców i bogatą kulturowo-narodowq kresową spuściznę. To wobec tej części niezłomnych obywateli, przyznających się do swoich polskich korzeni, niesprawiedliwie, ustawiono słupy graniczne po II-giej Wojnie Światowej.

Federacja Polonii Francuskiej wyraża pełne poparcie dla polskich władz państwowych za ich szybkie i zdecydowane kroki w obronie naszych rodaków i dziękuje im za nagłośnienie sprawy na szczeblu międzypaństwowym, bilateralnym polsko-bialoruskim, a także na arenie europejskiej (UE) i międzynarodowej (ONZ).

Głowa państwa Polskiego Prezydent Andrzej Duda wykorzystuje swoją niekwestionowaną pozycję wywierając stosowne naciski na władze w Mińsku, aby one zaprzestały represji wobec Polaków zwłaszcza tych, którzy są obecnie pozbawieni wolności.

Premier Rządu Polskiego Mateusz Morawiecki podjął działania dyplomatyczne w celu zaprzestania prześladowań członków i działaczy Związku Polaków na Białorusi (ZPB) oraz podjęcia uregulowania, zgodnie z prawem międzynarodowym, sprawy polskiej mniejszości na Białorusi.

Ze swojej strony FPF będzie rozsyłać do różnych instytucji białoruskich znajdujących się we Francji petycje w obronie uwięzionych i prześladowanych członków ZPB, o ich rychle i bezwarunkowe zwolnienie, jak również o prawne uznanie ich organizacji przez władze państwowe Białorusi.

Stanisław Aloszko
prezes

Paryż, 28.03.2021

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

No comments

Skomentuj